CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phenomenography for physicists

Tom Adawi (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Åke Ingerman (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Shifting perspectives in engineering education (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-10-20.
CPL Pubid: 164935

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur