CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model reduction for inverse scattering problems

Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Johan Winges (Institutionen för signaler och system) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
AntennEMB, 5-8 March, Stockholm (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-10-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur