CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creative ways of developing teaching competencies at the university level

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Tom Adawi (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
The CESE conference, Uppsala (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-20.
CPL Pubid: 164928

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur