CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Working and teaching method for learning experience: tested in analogue circuit design

Roger Malmberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tom Adawi (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Lena Peterson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of the SEFI conference, Uppsala, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-20.
CPL Pubid: 164923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Subject didactics

Chalmers infrastruktur