CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknik – en lovsång till naturens sinnrikhet och sinnenas rike

Tom Adawi (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Tekniken i Skolan, Norrköping (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-20.
CPL Pubid: 164921

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Didaktik
Subject didactics

Chalmers infrastruktur