CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving teaching and learning using exemplary cases and learning incidents in a train the trainer course

Tom Adawi (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Pedagogical Papers Series (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-10-20.
CPL Pubid: 164919

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur