CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inter-Continental Transmission: Pipe Dream or Future Reality?

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Insulator News & Market Report (1198-7332). Vol. 20 (2012), 4, p. 22.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-19.
CPL Pubid: 164903