CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inter-Continental Transmission: Pipe Dream or Future Reality?

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Insulator News & Market Report (1198-7332). Vol. 20 (2012), 4, p. 22.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 164903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur