CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kost för Hälsa

Kostguiden - på nätet och i mobilen

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 6 s.
[Rapport]

Köpguider av typ trafikljus kommer nu alltmer. Guiden Kost för Hälsa står för oberoende vetenskapligt baserad och fritt tillgänglig information. Guiden täcker produkter på området livsmedel. Den inriktas också på ingredienser som kan visas på mobilappar via produkternas streckkoder.

Varje ljussignal kopplas till korta förklaringar och till nätpublicerade underlagsrapporter. Guiden riktar sig särskilt till konsumenter och handel. Den syftar också till att motverka folkhälsohot som fetma, diabetes och ateroskleros.

Nyckelord: livsmedel, produkter, innehåll, märkning, köpråd, hälsoval


För guiden svarar Göran Petersson med stöd av ett stort nätverk av oberoende forskare och experter.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-19. Senast ändrad 2012-10-22.
CPL Pubid: 164890

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biologiska vetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur