CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bibliografi i urval

Publikationer och texter av och om Gert Wingårdh

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 36-37, (2011)
[Artikel, övrig]

Selected bibliography of texts on and by Gert Wingårdh, edited by Johan Linton.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-18.
CPL Pubid: 164859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur