CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektliv

Intervju med Gert Wingårdh

Per Magnus Johansson ; Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 36-37, (2011)
[Artikel, övrig]

Interview with Architect Gert Wingårdh made by Per Magnus Johansson & Johan Linton. 78 pages with illustrations.

Nyckelord: Architecture, Swedish architecture, Gert WingårdhDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-18.
CPL Pubid: 164858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Byggproduktion
Arkitektur

Chalmers infrastruktur