CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur av ord

Gert Wingårdhs skrivande

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 36-37, (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Text on the architectural writings by Gert Wingårdh. Scientific article, 11 pages with illustrations, 56 notes.

Nyckelord: Architectural theory, Architectural writings; Gert WingårdhDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-17.
CPL Pubid: 164855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur
Estetik

Chalmers infrastruktur