CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring of surface interactions as a tool for nanoparticle design

Rickard Frost (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; C. Grandfils ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society (1873-4995). Vol. 148 (2010), 1, p. e36-37.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-10-17. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 164849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Medicinteknik

Chalmers infrastruktur