CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bayesian network and pest management: A case study of trap plants on locust population

Meysam Maleki Anvar (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; M.S. Khorram
Advances in Environmental Biology (1995-0756). Vol. 4 (2010), 2, p. 147-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-10-17.
CPL Pubid: 164839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur