CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Covariance structure of parabolic stochastic partial differential equations

Annika Lang ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Christoph Schwab
(2012)
[Preprint]

In this paper parabolic random partial differential equations and parabolic stochastic partial differential equations driven by a Wiener process are considered. A deterministic, tensorized evolution equation for the second moment and the covariance of the solutions of the parabolic stochastic partial differential equations is derived. Well-posedness of a space-time weak variational formulation of this tensorized equation is established.

Nyckelord: Wiener process, covarariance, tensorized, stochastic partial differential equationDenna post skapades 2012-10-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164798

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur