CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introducing Non-condensable Gas in Unsteady Sheet Cavitation Modelling

Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
15th Numerical Towing Tank Symposium (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik och akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur