CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Simulations of the Cavitating Flow on a Marine Propeller

Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Urban Svennberg ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
8th International Symposium on Cavitation (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164790

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur