CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Confined Water Effects on the Viscous Flow around a Tanker with Propeller and Rudder

Lu Zou (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
29th Symposium on Naval Hydrodynamics, Gothenburg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-16. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 164789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur