CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory - IVS Analysis Center

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Löfgren (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2011 Annual Report, edited by K. D. Baver and D. Behrend NASA/TP-2012-217505, p. 249-251. (2012)
[Kapitel]

This report briefly summarizes the activities of the IVS Analysis Center at the Onsala Space Observatory during 2011 and gives examples of results of ongoing work.


NASA/TP-2012-217505Denna post skapades 2012-10-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 164763

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium