CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diagnosing the hydrodynamic characteristics of stormwater detention tanks using compartmental modelling

Ketah Jansons ; Åsa Adamsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; T. Howes
Proceedings of the 6th International Urban Drainage Modelling Conference, 15-17 September 2004, Dresden, Germany (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: stormwater, compartmental modelling, CFD, detention tankDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 16476

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur