CPL - Chalmers Publication Library

Psykoanalytisk Tid/Skrift : Arche : register 2002 - 2012

Redaktör(er):
Johan Linton (Institutionen för arkitektur); Jonas Gilbert (Chalmers bibliotek); Mats Leffler (Psykologiska institutionen, GU); Johan Stålberg (Psykologiska institutionen, GU)
ISBN:
978-91-980265-2-8
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Freudianska föreningen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Author and subject index for the cultural review Psykoanalytisk Tid/Skrift, from 2011 and onwards, Arche.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
HUMANIORA ->
Konst ->
Design
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Arche, Psykoanalytisk Tid/Skrift, Cultural Review, Liberal education
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Postens nummer:
164709
Posten skapad:
2012-10-14 00:04
Posten ändrad:
2013-09-20 13:32

Visa i Endnote-format