CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möblernas berättelser

Ett samtal med Massimo Morozzi

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 40-41, (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On Massimo Morozzi's work for the Italian furniture producer Edra. Morozzi is interviewed by Johan Linton. The text is Linton's third study on Edra and it's background in the Italian modern tradition.

Nyckelord: Edra, Massimo Morozzi, Archizoom, design, designhistoriaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-13.
CPL Pubid: 164708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Arkitekturteknik
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur