CPL - Chalmers Publication Library

Möblernas berättelser

Ett samtal med Massimo Morozzi

Författare och institution:
Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arche, ( 40-41 )
ISSN:
2000-7817
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
On Massimo Morozzi's work for the Italian furniture producer Edra. Morozzi is interviewed by Johan Linton. The text is Linton's third study on Edra and it's background in the Italian modern tradition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
HUMANIORA ->
Konst ->
Design
Nyckelord:
Edra, Massimo Morozzi, Archizoom, design, designhistoria
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Produktion
Postens nummer:
164708
Posten skapad:
2012-10-13 22:51

Visa i Endnote-format