CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mogens Krustrup (1921-2011)

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 40-41, (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Article on the architectural historian and Le Corbusier specialist, the Danish professor Mogens Krustrup (1921-2011).

Nyckelord: Le Corbusier, architectural history, architecture, Mogens Krustrup


In relation to the article on Mogens Krustrup - and in the same issue of Arche - is also published Krustrup's first text on Le Corbusier, "The Pyramid and the Rotunda" (1973), translated from Danish into Swedish by Johan Linton.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-13.
CPL Pubid: 164707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur