CPL - Chalmers Publication Library

A novel wideband and reconfigurable high average efficiency power amplifier

Författare och institution:
David Gustafsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik); Christer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik); Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Publicerad i:
2012 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, IMS 2012, Montreal, 17-22 June 2012,
ISBN:
978-146731087-1
ISSN:
0149-645X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This work presents theory and measurements of a new power amplifier based on the Doherty topology. It is theoretically shown that, by using a new set of design parameters with a Doherty power amplifier topology, the proposed amplifier can provide high efficiency, both at full output power and at power back-off, over a much improved bandwidth compared to the conventional Doherty power amplifier configuration. It is also shown that the proposed amplifier allows for simple reconfiguration of the efficiency in power back-off. A demonstrator circuit using individually controlled main and peak amplifier input signals is designed to validate the theoretical findings. Measurements show state-of-the art efficiency bandwidth at both full output power and at power back-off, as well as reconfigurable efficiency, thus validating the theory and demonstrating the potential of the proposed PA for use in future wireless transmitter applications.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Nyckelord:
Amplifiers, Broadband amplifiers, Doherty, Gallium nitride, GaN, High efficiency, Power amplifiers
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
164671
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-10-12 14:16
Posten ändrad:
2014-04-17 11:11

Visa i Endnote-format