CPL - Chalmers Publication Library

Disc Filters to Reduce Wastewater Pathogen Levels in Raw Water Sources

Författare och institution:
Christine Enerhall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik); Emma Stenmark (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:54
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Nyckelord:
Disc filter, Wastewater treatment, Removal efficiency, Faecal indicator organisms, Cryptosporidium, Norovirus, Risk assessment, Raw water protection
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master’s Programme Geo and Water Engineering
Postens nummer:
164665
Posten skapad:
2012-10-12 13:33
Posten ändrad:
2014-06-13 15:39

Visa i Endnote-format