CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Disc Filters to Reduce Wastewater Pathogen Levels in Raw Water Sources

Christine Enerhall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Emma Stenmark (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Disc filter, Wastewater treatment, Removal efficiency, Faecal indicator organisms, Cryptosporidium, Norovirus, Risk assessment, Raw water protection


Master of Science Thesis in the Master’s Programme Geo and Water EngineeringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-12. Senast ändrad 2014-06-13.
CPL Pubid: 164665

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:54