CPL - Chalmers Publication Library

Geometry Optimization of THz Sub-harmonic Schottky Mixer Diodes

Författare och institution:
Aik Yean Tang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik & GigaHertz Centrum); Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik); Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik & GigaHertz Centrum)
Publicerad i:
37th IRMMW-THz Conference , s. 1-2
ISBN:
978-1-4673-1596-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present a systematic analysis of geometry dependent parasitics for THz sub-harmonic Schottky mixer diodes. In particular, the diode RF power coupling bandwidth has been studied, showing a trade-off between the air-bridge finger length and finger separation for operating frequencies beyond 1 THz.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
164664
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-10-12 13:16
Posten ändrad:
2012-12-14 18:10

Visa i Endnote-format