CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for a customer interactive delivery process - The case of Medius

Jonatan Moen Brykt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Henrik Nilsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Supply Chain ManagementDenna post skapades 2012-10-12. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164659