CPL - Chalmers Publication Library

A framework for a customer interactive delivery process - The case of Medius

Författare och institution:
Jonatan Moen Brykt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring); Henrik Nilsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Serie:
Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; nr E2012:076
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Övrig industriell teknik och ekonomi
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master Degree Programme, Supply Chain Management
Postens nummer:
164659
Posten skapad:
2012-10-12 11:05
Posten ändrad:
2013-04-04 09:58

Visa i Endnote-format