CPL - Chalmers Publication Library

Tunable FBARs: Intrinsic vs. extrinsic tunability

Författare och institution:
Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik); Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik)
Publicerad i:
2012 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, IMS 2012, Montreal, 17-22 June 2012,
ISBN:
978-146731087-1
ISSN:
0149-645X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The methods used to make the Film Bulk Acoustic Resonators (FBAR) tunable is reviewed. Intrinsically tunable FBARs make use ferroelectrics in ferroelectric and paraelectric (non-polar) phases have tunabilities up to 5% and more. Extrinsically tunable resonators are based on traditional piezoelectric FBARs and make use of external varactors and inductors. The low tunability (<2%) and low Q-factor (Q<100 due to tuning components) limits applications of these resonators.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Nyckelord:
Acoustic resonator, FBAR, Tunable FBAR
Postens nummer:
164658
Posten skapad:
2012-10-12 11:04

Visa i Endnote-format