CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring threshold concepts and liminal spaces using phenomenography: Engineering students’ conceptions of technology as an example

Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Jens Kabo (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Paper presented at the 4th Biennial Threshold Concepts Conference and the 6th NAIRTL Annual Conference, Dublin, Ireland, 27-29 June 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-12. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 164647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur