CPL - Chalmers Publication Library

Exploring threshold concepts and liminal spaces using phenomenography: Engineering students’ conceptions of technology as an example

Författare och institution:
Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)); Jens Kabo (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
Proceedings of the 4th Biennial Threshold Concepts Conference, Dublin, Ireland, 27-29 June 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164647
Posten skapad:
2012-10-12 00:51

Visa i Endnote-format