CPL - Chalmers Publication Library

Educational development at universities regarding open innovation

Författare och institution:
Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
EFQUEL conference, Grenada, Spain, 5-7 September 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164646
Posten skapad:
2012-10-12 00:16

Visa i Endnote-format