CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MSc and MEng thesis supervision for enhanced learning and disciplinary discourse – making generic criteria meaningful in specific contexts

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
IWAC conference, Savannah, Georgia, 7-9 June, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-12. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 164645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur