CPL - Chalmers Publication Library

MSc and MEng thesis supervision for enhanced learning and disciplinary discourse – making generic criteria meaningful in specific contexts

Författare och institution:
Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
IWAC conference, Savannah, Georgia, 7-9 June, 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164645
Posten skapad:
2012-10-12 00:08

Visa i Endnote-format