CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pair Lecturing - Catching that teachable moment

Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Lärande i LTH (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-10-12.
CPL Pubid: 164644