CPL - Chalmers Publication Library

Pair Lecturing - Catching that teachable moment

Författare och institution:
Håkan Burden (Institutionen för data- och informationsteknik (GU), GU); Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
Lärande i LTH,
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164644
Posten skapad:
2012-10-12 00:04

Visa i Endnote-format