CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pair lecturing to enhance reflective practice and teacher development

Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Proceedings of LTHs 7:e Pedagogiska Inspirationskonferens, Lund, 30 August 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-11.
CPL Pubid: 164643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur