CPL - Chalmers Publication Library

Pair lecturing to enhance reflective practice and teacher development

Författare och institution:
Håkan Burden (Institutionen för data- och informationsteknik (GU), GU); Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
Proceedings of LTHs 7:e Pedagogiska Inspirationskonferens, Lund, 30 August 2012.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164643
Posten skapad:
2012-10-11 23:57

Visa i Endnote-format