CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärcentrerad undervisningsplanering som metod för kursutveckling inom ramen för utbildningsprogram: Ett exempel från Teknisk fysik

Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
KUL konferensen, 11 januari 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 164642

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur