CPL - Chalmers Publication Library

Lärcentrerad undervisningsplanering som metod för kursutveckling inom ramen för utbildningsprogram: Ett exempel från Teknisk fysik

Författare och institution:
Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
KUL konferensen, 11 januari 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164642
Posten skapad:
2012-10-11 23:51

Visa i Endnote-format