CPL - Chalmers Publication Library

Pair lecturing to model modeling and encourage active learning

Författare och institution:
Håkan Burden (Institutionen för data- och informationsteknik (GU), GU); Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
Proceedings of the ALE conference, Copenhagen, 20-22 June 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164641
Posten skapad:
2012-10-11 23:43

Visa i Endnote-format