CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing a taxonomy of EER papers

Lauri Malmi ; Erik de Graaff ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Ronald Curmi ; Gavin Duffy ; Christian Kautz ; Päivi Kinnunen ; Bill Williams
Proceedings of the SEFI conference, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-11.
CPL Pubid: 164640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur