CPL - Chalmers Publication Library

Developing a taxonomy of EER papers

Författare och institution:
Lauri Malmi (-); Erik de Graaff (-); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)); Ronald Curmi (-); Gavin Duffy (-); Christian Kautz (-); Päivi Kinnunen (-); Bill Williams (-)
Publicerad i:
Proceedings of the SEFI conference, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164640
Posten skapad:
2012-10-11 23:37

Visa i Endnote-format