CPL - Chalmers Publication Library

Comparing group and individual problem solving: A case study from Newtonian mechanics.

Författare och institution:
Maria Berge (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
Proceedings of the SEFI conference, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2012.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164639
Posten skapad:
2012-10-11 23:25

Visa i Endnote-format