CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing group and individual problem solving: A case study from Newtonian mechanics.

Maria Berge (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Proceedings of the SEFI conference, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-11.
CPL Pubid: 164639