CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridging theory and practice: An inquiry-based course in mathematical modeling and problem solving.

Dag Wedelin (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Proceedings of the ICEE conference, Turku, Finland, 30 July – 3 August, 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2013-02-26.
CPL Pubid: 164638

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Transport
Tillämpad matematik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur