CPL - Chalmers Publication Library

Bridging theory and practice: An inquiry-based course in mathematical modeling and problem solving.

Författare och institution:
Dag Wedelin (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Publicerad i:
Proceedings of the ICEE conference, Turku, Finland, 30 July – 3 August, 2012.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Chalmers styrkeområden:
Transport
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164638
Posten skapad:
2012-10-11 23:20
Posten ändrad:
2013-02-26 11:49

Visa i Endnote-format