CPL - Chalmers Publication Library

Nanoplasmonic In Situ Spectroscopy for Catalysis Applications

Författare och institution:
Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik); Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Publicerad i:
Acs Catalysis, 2 ( 9 ) s. 2036-2045
ISSN:
2155-5435
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
surface-plasmon resonance, alzheimers-disease, phase-transition, single-particle, nanoparticles, scattering, sensors, nanocrystals, palladium, biosensor
Postens nummer:
164630
Posten skapad:
2012-10-11 15:37

Visa i Endnote-format