CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoplasmonic In Situ Spectroscopy for Catalysis Applications

Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Acs Catalysis (2155-5435). Vol. 2 (2012), 9, p. 2036-2045.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: surface-plasmon resonance, alzheimers-disease, phase-transition, single-particle, nanoparticles, scattering, sensors, nanocrystals, palladium, biosensorDenna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2016-11-21.
CPL Pubid: 164630

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur