CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards new R&D processes for sustainable development in the automotive industry: experiencing innovative design

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Blanche Segrestin
The Greening of the Automotive Industry p. 69-85. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 164617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur