CPL - Chalmers Publication Library

Towards new R&D processes for sustainable development in the automotive industry: experiencing innovative design

Författare och institution:
Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik); Blanche Segrestin (-)
Publicerad i:
The Greening of the Automotive Industry; Calabrese G. (Ed.) , s. 69-85
ISBN:
978-0230369092
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
164617
Posten skapad:
2012-10-11 14:29

Visa i Endnote-format