CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards new R&D processes for sustainable development in the automotive industry: experiencing innovative design

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Blanche Segrestin
The Greening of the Automotive Industry; Calabrese G. (Ed.) p. 69-85. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-10-11.
CPL Pubid: 164617