CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing Lean Startup Methodology - An Evaluation

Jonas Qvillberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Anders Gustafsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164603