CPL - Chalmers Publication Library

Implementing Lean Startup Methodology - An Evaluation

Författare och institution:
Jonas Qvillberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik); Anders Gustafsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Serie:
Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; nr E 2012:074
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
164603
Posten skapad:
2012-10-11 13:30
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format