CPL - Chalmers Publication Library

Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare

Författare och institution:
Fredrik Gröndahl (-); Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
ISBN:
9-7891-47-09348-9
Antal sidor:
299
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Lärobok för ingenjörsutbildning
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
164595
Posten skapad:
2012-10-11 10:15

Visa i Endnote-format