CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare

Fredrik Gröndahl ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Stockholm : Liber förlag, 2010. ISBN: 9-7891-47-09348-9.- 299 s.
[Bok]

Lärobok för ingenjörsutbildningDenna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 164595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan teknik

Chalmers infrastruktur