CPL - Chalmers Publication Library

Describing education for sustainable development in engineering education in terms of learning outcomes and learning sequences - examples from Chalmers University of Technology

Författare och institution:
Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap); Ulrika Lundqvist (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Publicerad i:
9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164594
Posten skapad:
2012-10-11 10:03

Visa i Endnote-format