CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Describing education for sustainable development in engineering education in terms of learning outcomes and learning sequences - examples from Chalmers University of Technology

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Ulrika Lundqvist (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 164594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Kemiteknik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur