CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dealing with Dilemmas - Designing a compulsory PhD course on research ethics and sustainable development

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 164593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur