CPL - Chalmers Publication Library

Dealing with Dilemmas - Designing a compulsory PhD course on research ethics and sustainable development

Författare och institution:
Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Publicerad i:
9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164593
Posten skapad:
2012-10-11 10:00

Visa i Endnote-format