CPL - Chalmers Publication Library

Towards a scholarship of teaching and learning in engineering and two facets of change: A case study from Chalmers University of Technology

Författare och institution:
Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)); Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Publicerad i:
9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164592
Posten skapad:
2012-10-11 09:57

Visa i Endnote-format