CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a scholarship of teaching and learning in engineering and two facets of change: A case study from Chalmers University of Technology

Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 164592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur