CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Living societies as predators and prey

Jonas Lindberg ; Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Eurozine (2012)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-10-11. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 164588

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (2009-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Kulturgeografi

Chalmers infrastruktur