CPL - Chalmers Publication Library

Living societies as predators and prey

Författare och institution:
Jonas Lindberg (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, GU); Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE)
Publicerad i:
Eurozine,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Postens nummer:
164588
Posten skapad:
2012-10-11 08:52
Posten ändrad:
2012-10-11 11:08

Visa i Endnote-format