CPL - Chalmers Publication Library

Design and construction of a mobile unit for testing of electrical loading in vehicles

Konstruktion av en bärbar enhet för testning av elektrisk förbrukning i fordon

Författare och institution:
Andreas Högberg (Institutionen för elteknik)
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Civilingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elkraftteknik
Postens nummer:
164576
Posten skapad:
2012-10-10 16:13
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format