CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DC Distribution System for Home and Office

DC Distributionssystem för kontor och hushåll

Giovanna Postiglione (Institutionen för elteknik)
(2001)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: direct current, distribution system, voltage drop, power losses, uninterruptable power system (UPS)Denna post skapades 2012-10-10. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164575

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elteknik (1999-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur