CPL - Chalmers Publication Library

DC Distribution System for Home and Office

DC Distributionssystem för kontor och hushåll

Författare och institution:
Giovanna Postiglione (Institutionen för elteknik)
Antal sidor:
105
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Civilingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elkraftteknik
Nyckelord:
direct current, distribution system, voltage drop, power losses, uninterruptable power system (UPS)
Postens nummer:
164575
Posten skapad:
2012-10-10 15:53
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format