CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge Transfer in Global Product Development at Volvo Buses

Jesper Engberg Bahadir (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Anders Svensson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Denna post skapades 2012-10-10. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164557

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology E 2012:073