CPL - Chalmers Publication Library

A case study: A market analysis and a capability assessment

Författare och institution:
Erik Karlsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik); Alexander Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Serie:
Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; nr E 2012:057
Antal sidor:
104
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
164552
Posten skapad:
2012-10-10 10:46
Posten ändrad:
2014-01-24 09:19

Visa i Endnote-format