CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A case study: A market analysis and a capability assessment

Erik Karlsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Alexander Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Denna post skapades 2012-10-10. Senast ändrad 2014-01-24.
CPL Pubid: 164552