CPL - Chalmers Publication Library

Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor with Non-Sinusoidal Flux Density Distribution

Författare och institution:
Oskar Wallmark (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi)
Serie:
Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för elteknik, ISSN 1401-6184; nr 59E
Antal sidor:
54
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Civilingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
This thesis discusses various aspects of controlling a permanent magnet synchronous machine with a non-sinusoidal rotor flux density distribution. The transient model of the machine in the rotor oriented dq-frame is derived, including the non-sinusoidal effects. The design of current and speed controllers is also discussed. The current controller is implemented in a permanent magnet machine, intended for hybrid electric vehicle applications, yielding good results. An algoritm to estimate the rotor position, based on high frequency signal injection and a non linear observer, is also implemented with good results. The flux linkage harmonics are measured and the predicted torque and current ripple are verified by measurements.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elkraftteknik
Nyckelord:
Current control, non-sinusoidal flux density, permanent magnet, sensorless control, signal injection, speed control, synchronous machine, torque ripple
Postens nummer:
164528
Posten skapad:
2012-10-09 16:09
Posten ändrad:
2013-04-04 09:58

Visa i Endnote-format